КАМПАНИИ / KAMPANIE

28.05.2017

Доступность - это... / Dostępność - to...

Плакаты и открытки, чтобы посмотреть и скачать здесь:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YRG1rB7PLTNTkzUEJMa2VYbGs?usp=sharing

Plakaty i pocztówki do obejrzenia i pobrania tutaj:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YRG1rB7PLTNTkzUEJMa2VYbGs?usp=sharing

В рамках своей деятельности Офис по правам людей с инвалидностью проводит информационную кампания «Доступность». Главная задача кампании: содействие устранению всяческих барьеров для людей с инвалидностью – ментальных, архитектурных, экономических, правовых. А также расширение понятия ДОСТУПНОСТЬ в сознании общественности.

W ramach swoich działań na rzecz praw osób niepełnosprawnych Biuro do spraw Praw osób Niepełnosprawnych prowadzi kampanię informacyjną „Dostępność - to jest...”. Głównym celem kampanii jest promowanie eliminacji wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych - mentalnych, architektonicznych, ekonomicznych, prawnych. A także rozpowszechnienia definicji DOSTĘPNOŚĆ w świadomości społeczeństwa.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji