НОВОСТИ / AKTUALNOŚCI

31.05.2017

Брошюру / Broszura

Брошюру подведения проекта можно скачать здесь:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YRG1rB7PLTTG9pLW9IaExkZ3c?usp=sharing

Broszura podsumowująca realizację projektu do pobrania tutaj:
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YRG1rB7PLTTG9pLW9IaExkZ3c?usp=sharing

Брошюра определяет дискриминация относится к правовой системе, показывает возможные пути решения дискриминации и отдельные кампаний.

Broszura definiuje dyskryminację, odnosi się do systemu prawnego, pokazuje możliwe sposoby przeciwdziałania dyskryminacji oraz wybrane kampanie.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji