КАМПАНИИ / KAMPANIE

27.05.2017

регби видео / rugby teledysk

https://www.youtube.com/watch?v=S5S_5dsT_RY&feature=youtu.be
Название кампании: видео ЧЕТЫРЕ КОРОЛЯ
Nazwa kampanii: Teledysk FOUR KINGS

Дата: XI.2013
Форма: Интернет пятна
Отправитель: Варшава Ассоциация инвалидов-регби

Data: XI.2013
Forma: Spoty internetowe
Nadawca: Warszawskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji