КАМПАНИИ / KAMPANIE

27.05.2017

Я не хочу быть пожарным! / Nie chcę być strażakiem!

https://www.youtube.com/watch?v=-oZpQXr8eCw&feature=youtu.be
Название кампании: Я не хочу быть пожарным!
Nazwa kampanii: Nie chcę być strażakiem!

Дата: III.2016
Форма: Интернет пятна
Отправитель: Фонд интеграции

Data: III.2016
Forma: Spoty internetowe
Nadawca: Fundacja Integracja


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji