КАМПАНИИ / KAMPANIE

27.05.2017

А вы, что ваше оправдание? / A Ty, jaką masz wymówkę?

https://www.youtube.com/watch?v=Hb4uAiN8wgo&feature=youtu.be
Название кампании: А вы, что ваше оправдание?
Nazwa kampanii: A Ty, jaką masz wymówkę?

Дата: XI.2013
Форма: Интернет пятна
Отправитель: Инициативы Фонд для инвалидов PULSE

Data: XI.2013
Forma: Spoty internetowe
Nadawca: Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji