КАМПАНИИ / KAMPANIE

27.05.2017

пространство для всех / Biblioteka – przestrzeń dla wszystkich

https://www.youtube.com/watch?v=VbxkOfC1kHI&feature=youtu.be
Название кампании: Библиотека - пространство для всех
Nazwa kampanii: Biblioteka – przestrzeń dla wszystkich

Дата: IV.2014
Форма: Интернет пятна
Отправитель: ТУС Foundation

Data: IV.2014
Forma: Spoty internetowe
Nadawca: Fundacja TUS


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji