НОВОСТИ / AKTUALNOŚCI

11.04.2017

От доступности к равенству / Od dostępności do równości

Большими шагами приближается кульминация проекта - Антидискриманционный фестиваль в беларуском городе Лепель.

Wielkimi krokami zbliża się punkt kulminacyjny realizacji projektu – Festiwal Antydyskryminacyjny
w Lepelu na Białorusi.

Фестиваль пройдет под слоганом "От доступности к равенству", в рамках Недели доступности, который проводится ежегодно нашей партнерской организацией Офисом по Правам Людей с Инвалидностью". 13 мая 11:00 - 17:00 в Лепеле в районном офисе можно будет посетить выставку польских и беларуских антидискриминационных кампаний а также показ роликов, поговорить с организаторами, работающими в области прав человека, и в частности прав людей с инвалидностью а также принять участие в мастерских.

Festiwal odbędzie się pod hasłem „Od dostępności do równości” w ramach Tygodnia dostępności realizowanego co roku przez naszą partnerką organizację Biuro do Spraw Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych z Mińska. 13 maja w godz. 11 – 17 w Lepelu w siedzibie powiatu będzie można obejrzeć wystawę kampanii antydyskryminacyjnych z Polski i Białorusi oraz projekcje spotów, porozmawiać z organizacjami działającymi w obszarze praw człowieka, a w szczególności praw osób
z niepełnosprawnością oraz wziąć udział w warsztatach.Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji